• Tijdloze producten
 • Vóór 17:00 besteld, zelfde dag verzonden
 • Gratis verzending in NL vanaf € 35 en in BE vanaf € 50


  Privacy Policy

  Best Brands For Living (BBFL) bewaakt de bescherming van jouw persoonsgegevens. Onderstaand ons privacy beleid:

  Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BBFL houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

  - je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
  - verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  - vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
  - passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  - geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  - op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.


  BBFL is verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Mocht je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

  Best Brands For Living

  Pelmolenlaan 2, 3447GW

  Woerden

  mail: [email protected] | Telefoon: 0646211380


  Waarvoor gebruikt BBFL persoonsgegevens


  - Het aangaan van overeenkomsten
  - Het versturen van nieuwsbrieven
  - Het administreren van spaarpunten


  Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

  -       naam, adres en email-gegevens zodat wij de order kunnen verwerken en versturen of een aanbieding kunnen doen

  -       bankgegevens tijdens het uitvoeren van een betalingstransactie via onze betalingsprovider Mollie

  -       e-mailadres voor het versturen van onze nieuwsbrief

   Verstrekking aan andere partijen

  De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het afhandelen van het betalingsverkeer bij het afhandelen van webshop orders zoals Ideal, of creditkaart. Onze betaalservice gaat via Mollie (www.mollie.com).

  Daarnaast geven wij uw naam en adresgegevens door aan Postnl of DHL voor het versturen van uw bestelling. 

  Wij versturen mailings, hiervoor wordt uw voornaam, achternaam en email-adres gebruikt. 

  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers overeenkomst hebben afgesloten. 

  Met deze partijen maken wij afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

  Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

  Let op: wij verstrekken één partij persoonsgegevens die gevestigd is buiten de EU, te weten Google. Buiten de EU mogen gegevens alleen worden doorgegeven naar landen met een ‘passend beveiligingsniveau’ volgens de Autoriteit Persoonsgegevens. 

  Google is gevestigd in de Verenigde Staten. Dat is niet aangemerkt als een land met een passend beveiligingsniveau. Google is gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield. Op basis daarvan is het toegestaan persoonsgegevens met ze te delen.


  Bewaartermijn
  BBFL bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. 

  Beveiliging
  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

  -       Toegang tot onze website verloopt via een beveiligde verbinding. Dit betekent dat alle verkeer verloopt via een beveiligd https protocol. Dit kunt u in de browser zien door het symbool van een slotje.

  -       Het verkeer op de website van onze partners Mollie, Postnl en DHL loopt via een beveiligde verbinding. Wij zijn daarentegen niet verantwoordelijk voor de werking van de website van onze partners.

  -       Regelmatig worden onze wachtwoorden verandert van onze administratieve systemen

  Rechten omtrent je gegevens of verzoeken om gegevens in te zien aan te passen of te verwijderen 
  Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Al deze verzoeken dienen per mail gestuurd te worden naar [email protected]

  Cookies

  Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Wij gebruiken enkel technische cookies voor de werking van onze website. Zij worden verder niet gebruikt voor het verzamelen van gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij ons geen cookies ontvangt.

  Bezoekersgegevens statistische doeleinden
  Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern beleid en voor verbetering van onze website. Deze informatie is niet te herleiden tot een individuele bezoeker.

  Koppeling met andere websites
  BBFL kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en privacy aspecten van deze websites.

  Bezoekersgegevens aanmelden nieuwsbrief
  Bezoekers die bij de registratie aangeven dat zij de nieuwsbrief willen ontvangen, kunnen een e-mail ontvangen van ons, telefonisch benaderd worden of op andere wijze informatie ontvangen.

  Gebruik

  De webwinkel dient op deugdelijke wijze gebruikt te worden. Bij onjuist gebruik (hacken, overvloedige database sessies etc.) behoudt BBFL zich het recht voor uw acties op deze webwinkel te monitoren en indien nodig de toegang hiertoe te ontzeggen. Bij ernstig misbruik zullen gerechtelijke procedures worden overwogen. 

  Algemene vrijwaring

  Bij het gebruik van deze webwinkel zal u BBFL en al haar werknemers, licentiehouders, leveranciers en klanten vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen inclusief de kosten daarvan.

  Klachten
  Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/) , dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

  Als je naar aanleiding van ons privacy beleid vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

  Inloggen

  Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

  vergelijk0